Ubezpieczenie – Odpowiedzialność Biegłych Sądowych – Aon Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby środowiska biegłych sądowych oraz postulaty zgłaszane na II Kongresie Nauk Sądowych zapraszamy do zapoznania się z dedykowanym programem  ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej biegłego:

  • OC zawodowa: 100 000 zł limit odpowiedzialności
  • Koszty ochrony prawnej: 10 000 zł  limit odpowiedzialności
  • Koszty odtworzenia dokumentów: 10 000 zł podlimit odpowiedzialności
  • Składka roczna: 200 PLN
  • Zawarcie umowy: wypełnienie prostej deklaracji ( w załączeniu ) i opłacenie składki na rachunek TUiR Allianz Polska S.A.

Zgodnie z wyrokiem TK oraz uchwałą składu siedmiu sędziów NSA z dnia 12 stycznia 2009 r. sygn. I FPS 3/08:

„Czynności wykonywane przez biegłego w postępowaniu sądowym, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o PIT, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i nie dotyczy ich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy” oznacza to, że: Biegły, odpowiada osobiście wobec osób trzecich za wykonywane przez siebie czynności.

Sam fakt, iż wydanie opinii zleca sąd czy też inny organ, nie oznacza, że to on przejmuje odpowiedzialność.

Na odpowiedzialność biegłego nie wpływa też prawidłowość orzeczenia wydanego w sprawie, w której była wykorzystywana dana opinia.

W załączeniu:

W przypadku pojawienia się pytań zapraszam do kontaktu:

Milena Kacperska/Specjalista ds. obsługi klienta

Aon Polska Services Sp. z o.o./Aon Group/

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Telefon: 22 378 86 50

e-mail: milena.kacperska@aon.pl