IV szkolenie członków PTPS, 24-25.11.2017 w Łodzi

na temat:

Sporne kwestie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym w Polsce

Nowa treść i forma opinii sądowo-psychiatrycznej

Miejsce
Hotel Campanile Łódź
Al. Piłsudskiego 27, 90-307 Łódź

Tematyka:

 1. Psychologiczne problemy pracy biegłego, jak się przyzwyczaić do kontradyktoryjności, gdy biegły: „wie wszystko i zawsze ma rację”.
 2. Mobbing, opiniowanie sądowo-psychiatryczne.
 3. Sporne kwestie w opiniowaniu oświadczeń woli. Paternalizm psychiatry kontra autonomia pacjenta.
 4. Poczytalność w schizofrenii w Polsce i na świecie.
 5. Umiejętność uzasadniania wniosków opinii sądowo-pychologicznych i sądowo-psychiatrycznych.

Rejestracja i opłaty

 • 600zł – opłata rejestracyjna bez noclegów
 • 800zł – opłata rejestracyjna + 2 noclegi w pokoju 1 os.
 • 700zł – opłata rejestracyjna + 2 noclegi w pokoju 2 os.

W ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowany:

 • udział w sesjach,
 • teczkę konferencyjną z programem,
 • materiały konferencyjne na pendrivie,
 • wyżywienie zgodnie z programem,
 • certyfikat potwierdzający udział.

Zgłoszenia na konferencję (karta uczestnictwa Łódź 2017) można przesłać:
1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl lub
2. Faxem na numer (091)8812134
3. Pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

Terminy

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

 • przesłanie wypełnionego formularza/karty zgłoszenia
 • przesłanie wypełnionej ankiety – ankieta członka PTPS dla Instytutu (dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły)
 • dokonanie wpłaty do dnia 10.11.2017

Termin nadsyłania propozycji referatów 01.10.2017r.

Wpłaty  należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: szkolenie w Łodzi, nazwisko uczestnika

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

IV szkolenie członków PTPS

które odbędzie się w dniach 24-25.11.2017 w Łodzi

Imię i nazwisko (wymagane)

Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po szkoleniu)

Adres email (obowiązkowo)

Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Rezerwuje nocleg w dniach:

23/24/11/2017 (czwartek/piątek)24/25/11.2017 (piątek/sobota)

pozostałe:

Hotel Campanile:

Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy


Pokój 2 osobowy z:

Dodatkowe prośby lub propozycje:

Zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano w Komunikacie nr 1