Międzynarodowa konferencja Psychiatrii Sądowej, Kijow – wrzesień 2008 | Referaty: S. Ilnicki, J. Kocur, J. Pobocha