31. Czesko-Słowacka Konferencja z psychiatrii sądowej

31. Czesko-Słowacka Konferencja z psychiatrii sądowej (16. Międzynarodowa)w dniach 15 – 18.10.2008 w Valticach, Czechy,  Hotel Hubertus. Miejscowość za Brnem, ok. 625 km  od  Warszawy

Tematyka: 

1. Problematyka cywilno – prawna

2. Varia

Zgłoszenia do Doc. MUDr. Karel Hynek do 25.08.2008

Psychiatricka Klinika, Ke Karlowa 11, 128 – 08 Praha 2

e-mail: khynek@cesnet.cz

fax: +420 224 823 077

Opłata Konferencyjna 1.000 koron czeskich = około 135  złotych

Hotel: pokój 3 osobowy 600 koron czeskich

Valtice – Hotel 13694 pokój  1.  osobowy 190  zł (zgłoszenie przez Internet)

Valtice, w kraju południowomorawskim, powierzchnia miasta  4 785 ha,  3 656 mieszkańców. Znajduje się tu wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO zamek Valtice z przyległym zabytkowym parkiem.

Bliższe informacje dr med. Jerzy Pobocha tel. 0605 053 894