III Konferencja prawników i psychiatrów

Sąd Najwyższy
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
III Konferencja prawników i psychiatrów
nt: „Kompetencje w prawie i psychiatrii”.
26 listopada 2007 roku (środa) o godz. 11.00
Sąd Najwyższy w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6.

Program konferencji:

1. Rozpoczęcie Konferencji 11.00
2. Prof. n. dr Lech Paprzycki, Sąd Najwyższy:
Prawne aspekty kompetencji 11.05-11.20
3. Dr med. Jerzy Pobocha:
Kompetencje: definicje, problemy 11.20-11.40
4. Prof. dr hab. Józef K. Gierowski:
Kompentecje psychologa w opiniowaniu poczytalności 11.40-12.00
5. Danuta Hajdukiewicz:
Komptencje psychiatry a neurologa 12.00-12.20
6. Przerwa na kawę 12.20-12.50
7. Dyskusja 12.50-14.30
8. Zakończenie konferencji 14.30-15.00

Kartę uczestnictwa można pobrać tutaj.

Organizatorzy:

Sąd Najwyższy
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Adres Komitetu Organizacyjnego:
ul. Żołnierska 55
71-210 Szczecin
tel.: (091) 487 45 33, 0605 053 894, 0506 728 740
Fax: (091) 88 65 884,
E-mail: ptps@o2.pl