Walne Zgromadzenie Członków PTPS

Zarząd  Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, zgodnie z § 21  Statutu PTPS, zwołuje na dzień 27.02.2010 (sobota), o godz. 15. 00 w pierwszym terminie i godz. 15.15 – w drugim terminie Walne Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej,które odbędzie się w Centrum Kultury i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku, ul. Wrzosowa Nr 28A

Program Walnego Zgromadzenia Członków  PTPS:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTPS za okres 10.02.2007 – 10.02.2010 i przedstawienie propozycji programu PTPS na lata 2010 – 2013
  3. Dyskusja i uchwalenie programu
  4. Wybór Prezesa Elekta PTPS i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej
  5. Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa PsychiatriiSądowej
  6. Zakończenie zebrania, przyjęcie uchwał.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu mailem lub faxem, zgłoszenie zapotrzebowania na transport z Bielska Białej do Szczyrku (16 km) i zamówienia obiadu.

Informacja o zebraniu jest dostępna również w formie pliku .doc.