VI Polsko-Niemiecka Konferencja i XV Hanzeatycka Konferencja, Gdańsk – lipiec 2009