Program Polsko – Niemieckiej Konferencji we Wrocławiu, 3-4 czerwca 2011

piątek – 03.06.2011

8:30 – 9:00 REJESTRACJA

9:00 – 9:30 Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, specjalista psychiatra – Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Temat: Co to znaczy dobrze leczyć i opiniować? Możliwości i ograniczenia; Was bedeutet gut behandeln und gleichzeitig forensisch begutachten? Möglichkeiten und Limitierungen

9:30 – 10:00 Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Temat: Polietiologiczne zaburzenia psychiczne jako problem diagnostyczno-orzeczniczy w psychiatrii sądowej
; Polyätiologische psychische Störungen als diagnostische Herausforderung in der forensischen Psychiatrie
10:00 – 10:30 Prof. Dr. Detlef Schläfke, Klinik für Forensiche Psychiatrie Rostock, Universität Rostock, Gehlsheimer Str. 20, 18147 Rostock.

Temat: Forensische Psychiatrie in Europa; Psychiatria sądowa w Europie – szkolenie z psychiatrii sądowej w Europie
10:30 – 11:00 Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, dr n. med. Bartosz Grabski – Pracownia Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ


Temat: Zaburzenia osobowości w opiniowaniu sądowym – perspektywa psychiatryczna i psychologiczna
; Persönlichkeitsstörungen im Gerichtsurteil – psychiatrische und psychologische Perspektiven
11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 – 12:00 Dr Ewa Habzda-Siwek – Katedra Kryminologii Uniwersytet Jagielloński

Temat: Psychiatra w roli biegłego. Podobnieństwa i różnice w pełnieniu roli procesowej w postępowaniu karnym i cywilnym
; Der Psychiater in der Rolle des Gutachters.  Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Funktion im Rahmen von Straf- und Zivilverfahren .
12:00 – 12:30 Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, specjalista psychiatra – Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Temat: Specjalne umiejętności czy certyfikat
? Spezialkenntnisse oder Zertifikat?
12:30 –  13:00 Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza – Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Temat: Kompleksowe leczenie zaburzeń dwubiegunowych. W jakim kierunku rozwijają się modele terapii?; Komplexe behandlung bipolarer Störungen. In welche Richtung entwickeln sich jeweilige Therapiemodelle.
13:00 – 13:30 Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski – Kierownik Pracowni Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii Collegium Mecicum UJ

Temat: Rekomendacje dla biegłych psychologów – sukcesy i niepowodzenia z perspektywy 10 lat praktyki; Empfehlungen für psychologische Gutachter – Erfolge und Misserfolge aus der Perspektive 10 jähriger praktischer Erfahrung
13:30 – 14:00 DYSKUSJA
14:00 – 15:00 OBIAD
15:00 WYCIECZKA


sobota – 04.06.2011

9   9:00 – 9:30 Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Temat: Metodologia psychiatrii sądowej a psychiatrii klinicznej, podobieństwa i różnice; Methodologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der klinischen und in der forensischen Psychiatrie
10  9:30 – 10:00 Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła – Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Temat: Biegły w prawie; Die rechtliche Stellung von Gutachtern
11  10:00 – 10:30 Prof. Dr. Frank Häßler, Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter des Universitätsklinikums Rostock, Gehlsheimer Str. 20, 18147 Rostock.

Temat: Wie wird man Forensischer Psychiater/Kinder- und Jugendpsychiater  in Deutschland; Zakres szkolenia z psychiatrii sadowej w Niemczech
12  10:30 – 11:00 dr hab. med. Stanisław Ilnicki, prof. nadzw., Kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego

Temat: Subspecjalizacja z psychiatrii sądowej – nadzieje i obawy; Subspezialisierung „Forensische Psychiatrie-Hoffnungen und Ängste
11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA
13  11:30 – 12:00 Dr Danuta Hajdukiewicz, lek. med.  Małgorzata Opio – Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Temat: Różnice psychiatrii klinicznej i sądowej oraz ich konsekwencje; Unterschiede zwischen klinischer und forensischer Psychiatrie und daraus resultierende Konsequenzen
14   12:00 – 12:30 Prof. Dr. Michael Günter, Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter, Universität Tübingen, Osianderstr. 14, 72076 Tübingen, Germany.

Temat: Delinquente Mädchen – Besonderheiten bei Risikofaktoren, Tatdynamik und psychischer Auffälligkeit, Przestępstwa dziewcząt – cechy szczególne z uwzględnieniem czynnika ryzykaa, dynamiki czynu oraz zaburzeń psychicznych
15   12:30 –  13:00 Aglaja Stöver* und Frank Wendt** (*Chefärztin , Klinik für Forensische Psychiatrie des Jugendalters und der Adoleszenz, Oranienburger Straße 285,13437 Berlin und **Institut für Forensische Psychiatrie, Charite – Universitätsmedizin Berlin, Oranienburger Str. 285/Haus 10, 13437 Berlin)

Temat: Kriminalprognose im klinischen Kontext; Prognoza w klinicznym kontekście
16  13:00 – 13:30 Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wrocławiu

Temat: Historia psychiatrii we Wrocławiu; Geschichte der Psychiatrie in Breslau
17  13:30 – 14:00 Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Temat: Metaboleptyki (wykład sponsorowany)


14:00 – 14:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
14:30 – 15:30 OBIAD