VIII Polsko-Niemiecka Konferencja i XVII Hanzeatycka Konferencja, Wrocław – czerwiec 2011