Doktor Jerzy Pobocha Człowiekiem Roku

Doktor Jerzy Pobocha

 

Człowiekiem Roku
In Gremio 2010

Człowiek Roku 2010 In Gremio wybrany.

Doktorowi Jerzemu Pobosze serdecznie gratulujemy

Pod koniec stycznia 2011 roku, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie zebrała się Kapituła
nagrody Człowiek Roku In Gremio. Kapitułę tworzą przedstawiciele wszystkich najwyższych jednostek sądownictwa
i władz korporacyjnych w apelacji szczecińskiej: Zygmunt Chorzępa – Prezes Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Ryszard Iwankiewicz – Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
Marek Mikołajczyk – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Leszek Pietrakowski – Prezes
Rady Izby Notarialnej w Szczecinie, Kinga Przybylska– Charif – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, Józef Skoczeń – Prokurator Apelacyjny w Szczecinie i Jan Woźniak – Przewodniczący
Izby Komorniczej w Szczecinie.

Tegoroczny plebiscyt miał wyłonić zwycięzcę spośród trzech, wcześniej nominowanych do nagrody, kandydatów.
Byli nimi: ustępujący niedawno, po zakończonej kadencji, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Andrzej
Gozdek, również kończący kadencję dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Marian
Falco oraz Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
doktor Jerzy Pobocha. Obrady Kapituły i głosowanie wyłoniło zwycięzcę,
którym został Jerzy Pobocha. Dr n. med. Jerzy Pobocha to specjalista
psychiatra; w latach 1968 – 2000 pracownik naukowy PAM; adiunkt i Kierownik Oddziału;
biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie; od 2000 roku Ordynator Oddziału Psychiatrii
Sądowej ZOZ Aresztu Śledczego. Autor ponad 60 prac z zakresu psychiatrii sądowej,
psychofarmakologii, psychiatrii klinicznej oraz etyki. Działacz Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, założyciel i Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera. Organizator międzynarodowych i krajowych
konferencji z psychiatrii sądowej od 1998 roku, w tym siedmiu
konferencji polsko-niemieckich. Założyciel i pierwszy Prezes
Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej w latach 2007-2010.
Inicjator i organizator I Kongresu Nauk Sądowych w 2010 roku.
Prelegent wielu wykładów z zakresu psychiatrii sądowej dla prawników-praktyków
wszystkich profesji.

Nagroda Człowieka Roku, jaką trzy lata temu ustanowiło nasze pismo, jest wyrazem uznania dla aktywności
ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości, rozwijającej jego miejscową tożsamość i renomę.
Jest zwróceniem uwagi na osobowości, które pozwalają uznawać, że okręg szczeciński zaznacza się także

w najszerszym wymiarze siłą myśli prawniczej i społecznej, kompetencją zawodową i tworzeniem pozytywnego

wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Tegoroczne grono nominowanych i wybór dokonany przez Kapitułę jest znakomitym wyrazem tych idei – czego
nominowanym oraz zwycięzcy gratulujemy.
Redakcja In Gremio – [Piotr Dobrołowicz, redakcja In Gremio]