Konferencja „Małżeństwo nie dla wszystkich…”

Konferencja „Małżeństwo nie dla wszystkich? – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy krzywdzi osoby „dotknięte chorobą psychiczną
albo niedorozwojem umysłowym” – jak stanowi art. 12 krio”

8 czerwca 2011 r., środa
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sala Kolumnowa
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
11.00 – 11.40 – OTWARCIE KONFERENCJI

 
– Minister ElŜbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
– Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
– Minister Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
– Minister Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
– Minister Bartosz Arłukowicz, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu


11.40- 12.40 – CZĘŚĆ I: panel dyskusyjny

1. prof. Zbigniew Radwański, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego
przy Ministrze Sprawiedliwości
2. Sędzia Robert Zegadło, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego
przy Ministrze Sprawiedliwości
3. prof. Marek Jarema, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
4. prof. Janusz Heitzman, Pezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
5. prof. Józef Kocur, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej
6. prof. Bartosz Łoza, Prezes Towarzystwa Amici di Tworki
7. prof. Małgorzata Kościelska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej
w Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
8. prof. Marina Zalewska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i
Rodziny na Wydziale Psychologii UW
MODERUJE: dr Jerzy Pobocha
12.40 – 13.00 Przerwa kawowa


13.00 – 14.10 – CZĘŚĆ II: wystąpienia przedstawicieli organizacji
pozarządowych

1. Katarzyna Frank – Niemczycka, Prezes Olimpiady Specjalne Polska
2. Barbara Grabowska, Koordynator Programu Spraw Precedensowych,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
3. Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
4. Katarzyna Muskat, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Integracja”
5. Maria Kapuścińska, Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
Mniejszych Szans „Więź”
6. Krzysztof Koman, Prezes Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
oraz Katarzyna Barszczewska
7. dr Monika Zima – Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym i Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego
8. Danuta Biernacka i Dorota Trybis – Stowarzyszenie Pacjentów
„Otwórzcie Drzwi”
MODERUJE: red. Beata Chmielowska – Olech (TVP 1)
14.10 – 14.25 Podsumowanie konferencji
14.25 – POCZĘSTUNEK