Zebranie naukowo-szkoleniowe w Kielcach

Hotel DAL, 24-25.02.2012

Sesja I

Piątek, 24.02.2012

09:00 – 09:30 Prof. dr hab. n. med. Józef Kocur

Niektóre uwarunkowania nieprawidłości w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym (aspekty formalne, merytoryczne i psychologiczne)

09:30 – 10:00 Dr n. med. Ryszard Wardeński

Kryteria psychologiczno-prawne poczytalności w artykule 31kk, 82kc i 945kc, jak ustalać i opiniować

10:00 – 10:30 Dr med. Jerzy Pobocha

Metodologia psychiatrii sądowej a psychiatrii klinicznej, podobieństwa i różnice

10:30 – 11:00 Dr med. Jerzy Pobocha

Opinie prywatne (sporządzane na zlecenie kancelarii adwokackich): podstawy prawne, rodzaje, opinie i zasady ich sporządzania

11:00 – 11:30 Dr med. Jerzy Pobocha

Art. 31 par. 3kk – jak opiniować, czy w stanie głębokiego upicia człowiek jest poczytalny?

11:30 – 12:00 Dr med. Jerzy Pobocha

Rola kryminalistyki, badań toksykologicznych i z medycyny sądowej w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 13:00 Dr med. Mirosław Dąbkowski

Specyfika psychiatrii sądowej dzieci i młodzieży

13:00 – 13:30 Dr med. Leszek Ciszewski

Wątpliwości co do zasadności zastosowania środka zabezpieczającego wobec osoby niepoczytalnej oskarżonej o zabójstwo

13:30 – 14:00 Dr med. Leszek Ciszewski

Kontrowersyjne oceny stanu psychicznego i poczytalności sprawczyni dwóch zabójstw

14:00 – 15:00 obiad (dla wszystkich uczestników zebrania)

Sesja II

15:00 – 15:30 Dr med. Jerzy Pobocha

Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznych, uzasadnianie, różnicowanie, przytaczanie danych z piśmiennictwa

15:30 – 15:50 Dr med. Jerzy Pobocha

Potrzeby i sposoby uzyskiwania danych z piśmiennictwa w celach samokształceniowych i na potrzeby konkretnej opinii

15:50 – 16:05 Dr med. Jerzy Pobocha

Biegły w sądzie, przepisy prawne, zasady zachowania się, taktyka pytań i odpowiedzi, ćwiczenia odporności psychicznej

16:05 – 16:25 Dr med. Jerzy Pobocha

Psychofarmakologia sądowa, błąd medyczny w psychofarmakologii, zasady opiniowania

16:25 – 18:00 Pytania, dyskusje, wystąpienia

18:00 – 19:00 Kolacja (dla uczestników nocujących w hotelu)

Sobota, 25.02.2012

09:00 – 9:30 Dr hab. n. med. Robert Pudlo

Historia niepoczytalności

9:30 – 10:00 Dr med. Jerzy Pobocha

Zasady organizacyjne, prawne, finansowe wydawania opinii w ramach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego PTPS

10:00 „Wielkie i małe” problemy opiniowania sądowo-psychiatrycznego. Omówienie przypadków kazuistycznych zgłoszonych przez uczestników

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

13:00 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 15:00 Obiad (dla wszystkich uczestników zebrania)