I Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej

KOMUNIKAT NR 1

Temat: Oddziały Psychiatrii Sądowej w Polsce: historia, stan aktualny, przyszłość.
Spała, 20-21.04.2012
Miejsce
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
www.spala.cos.pl

Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej


Tematyka

Celem konferencji jest:
1. Zebranie materiałów do historii oddziałów psychiatrii sądowej w Polsce, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTPS a następnie ukażą się w publikacji pt.: Psychiatria sądowa w Polsce.
2. Przedstawienie aktualnych standardów leczenia psychofarmakologicznego (neuroleptyki klasyczna a atypowe), rehabilitacji i resocjalizacji.
3. Opiniowanie środków zabezpieczających, błędy biegłych i sądów.
4. Udział pracowników oddziałów psychiatrii sądowej (psychiatrów i psychologów) w pracach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Sp. z o.o. (COS PTPS).
Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 25.02.2012. Warunkiem przyjęcia referatu jest przesłanie streszczenia drogą mailową i pozytywna ocena Rady Naukowej konferencji.
Rejestracja i opłaty
Opłata konferencyjna wynosi:

250zł dla członków PTPS (którzy regularnie opłacają składki członkowskie)
Informujemy, iż składka roczna wynosi 70zł i należy ją uiścić na konto PTPS

350zł dla pozostałych osób
W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia na konferencję (kartę uczestnictwa) można przesłać:
1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl
2. Faxem na numer 091 886 58 84
3. Pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
ul. Żołnierska 55
71-210 Szczecin

Noclegi

Zakwaterowanie w ośrodku:

Cena za jedną osobę to 220,00zł/ doba

W cenę pokoju wliczone jest pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja

Terminy
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) upływa 31.03.2012
Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 450zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: Konferencja Spała, nazwisko uczestnika

Kontakt

Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740