I Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała – kwiecień 2012