IX Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, Berlin – czerwiec 2012