Zmiany przepisów o wynagrodzeniu biegłych

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

(plik do pobrania)