X Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 6-7.09.2013 w Toruniu

nt.: Multidyscyplinarność w psychiatrii sądowej

Tematyka

W psychiatrii sądowej w większym stopniu należy wykorzystywać dowody (fakty, opinie), które można ustalić przy pomocy innych nauk sądowych takich jak:

 1. Kryminalistyki (m.in. badania pisma ręcznego, śladów odtwarzania przestępstwa, modus operandi itd.)
 2. Medycyny sądowej (badania rodzajów obrażeń i oceny ich precyzji lub przypadkowości, typowości/nietypowości, sprawca zorganizowany/zdezorganizowany – wg nomenklatury FBI, co używa się przy profilowaniu)
 3. Kryminologii (dla ostrzeżenia przed przecenianiem roli czynników psychopatologicznych w genezie przestępstwa)
 4. Psychologii (kryteria psychologiczno-prawne niepoczytalności, afekty kryminogenne)
 5. Społeczne (socjologiczne, kulturowe uwarunkowania psychopatologii i przestępstwa)

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 31.07.2013. Warunkiem przyjęcia referatu jest przesłanie streszczenia drogą mailową i pozytywna ocena Rady Naukowej konferencji.

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

350zł dla członków PTPS (którzy regularnie opłacają składki członkowskie)

Informujemy, iż składka roczna wynosi 100zł i należy ją uiścić na konto PTPS

450zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia na konferencję (kartę uczestnictwa – plik do pobrania) można przesłać:

 1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl
 2. faxem na numer 091 88 12 134
 3. Pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

 1. Żołnierska 55

71-210 Szczecin

Miejsce

Hotel MERCURE

Ul. Kraszewskiego 1/3

87-100 Toruń

www.mercure.com

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Noclegi

Istnieje możliwość zakwaterowania w dwóch hotelach wg następujących cenników:

Hotel Mercure

 • Cena za pokój 1 osobowy 310zł
 • Cena za pokój 2 osobowy (cena za 1 osobę) 225zł

Hotel Ibis (znajduje się 5 minut drogi do Hotelu Mercure)

 •  Cena za pokój 1 osobowy 250zł
 • Cena za pokój 2 osobowy (cena za 1 osobę) 180zł

W cenę pokoju wliczone jest pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja.

Obiady i kolacje wydawane będą w Hotelu Mercure

W trakcie konferencji przewidziana jest także uroczysta kolacja. Wszystkie osoby chętne prosimy o wpłatę 80zł/osoba.

Wycieczka

W trakcie konferencji proponujemy zwiedzanie Torunia z przewodnikiem. Zwiedzanie Starego Miasta, seans w Planetarium oraz Muzeum Piernika oraz wizyta w toruńskim browarze połączone z degustacją piwa. Koszt wycieczki wliczony jest w opłatę konferencyjną.

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa)

mija 15.08.2013

Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 500zł dla wszystkich.

Konto bankowe

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe

BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Tytułem: Konferencja Toruń, nazwisko uczestnika

Kontakt

Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894

Adela Sobina Tel. 506 728 740
Spis referatów konferencji polsko-niemieckich do pobrania