X Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 06-07.09.2013, Toruń

Jednym z referentów na X Polsko-Niemieckiej Konferencji z Psychiatrii Sądowej będzie

Prof. Dr. med. Frank Häßler

Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie,
Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und
Jugendalter des Universitätsklinikums Rostock

Pliki do pobrania:

Curriculum Vitae
Publikacje