XIX Hanzeatycka i X Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej na temat: Mutlidyscyplinarność w psychiatrii sądowej

Prof. Frank Häßler
Dr med. Jerzy Pobocha

10 lat Konferencji Polsko-Niemieckich z psychiatrii sądowej, lata 2003-2013

10 Jahre der PolnischDeutschen Konferenzen für Gerichtspsychiatrie, Jahre 2003-2013.

Prezentacja w pliku PDF – kliknij tutaj.