Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

X Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej była organizowana przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako równorzędni partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współżycia w UE. W tym sensie obydwa kraje tworzą wspólnotę kształtowania wartości. Wymaga ona, aby bilateralność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.

Więcej informacji na temat Fundacji można uzyskać na stronie https://fwpn.org.pl/