Informacje dotyczące ustawy o biegłych

1.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012r. stwierdzający niezgodność z konstytucją przepisów dyskryminujących lekarzy, czyli, że lekarze nie są jednak obywatelami drugiej kategorii.

2.Pismo Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do Ministra Sprawiedliwości informujące, że:

„… przyjęcie odmiennego systemu obliczania wynagrodzenia dla biegłych z zakresu medycyny nie jest uzasadnione ani ich statusem ani charakterem obowiązków”;

„… również inne czynności wykonywane przez biegłych medycyny powinny być wynagradzane na podstawie systemu ogólnego, jakim jest System stawek godzinowych i zobowiązał prawodawcę do przeprowadzenia kompleksowej analizy przepisów regulujących wynagrodzenie biegłych i podmiotów podobnych pod kątem dostosowania stanu prawnego do wymogów, jakie wprowadziła obecna konstytucja, z uwzględnieniem niniejszego wyroku (TK)”;

„istnieje duże prawdopodobieństwo kwestionowania konstytucyjności kolejnych przepisów rozporządzenia przez biegłych tych specjalności, których wynagrodzenie nie jest obliczane w sposób podstawowy przy zastosowaniu stawki godzinowej.” W piśmie podany jest §2 i 3 zarządzenia, ale chodzi chyba o załącznik 2 i 3. Z tym, że psychiatrzy są w załączniku nr 1 tego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
3.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.04.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych. Jak wiadomo prace legislacyjne nad ustawą o biegłych trwają w dalszym ciągu, dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie nam informacji o aktualnej praktyce prokuratur i sądów o przyznawania wynagrodzenia biegłym a w szczególności przypadki kwestionowania wysokości rachunków, wypłacania ze znacznym opóźnieniem itd.

Jednocześnie przypominamy, iż w każdym przypadku obniżenia stawki wynagrodzenia biegłemu należy odwoływać się od tej decyzji oraz kopie tego odwołania przesłać na nasz adres mailowy. Tego typu informacje służą w argumentowaniu naszych racji w czasie prac legislacyjnych nad ustawą o biegłych i kontaktów z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jeżeli istnieje potrzeba przekazania wzorów rachunków za czynności biegłych psychiatrów, to możemy je przesłać, dla wygody i bezpieczeństwa finansowego członków PTPS.

Z koleżeńskim pozdrowieniami

Jerzy Pobocha                                                                                   Bartosz Łoza