Składki członkowskie

Drogie Koleżanki i Koledzy członkowie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Dobiega kolejny rok naszej działalności, przypominam PTPS oficjalnie został powołany w dniu 10.02.2007.

W okresie tym członkami zostało ponad 200 psychiatrów, psychologów i prawników, mamy pełną osobowość prawną, co umożliwia podpisywanie umów, na wynajem hoteli i organizowanie konferencji.

W 2013 roku zorganizowaliśmy:

  1. II Konferencję Oddziałów Psychiatrii Sądowej w Spale
  2. X Polsko-Niemiecką Konferencję z Psychiatrii Sądowej w Toruniu
  3. Uczestniczymy w pracach legislacyjnych nad ustawą o biegłych
  4. Przedstawiciele PTPS wielokrotnie występują w mediach informując czy komentując problemy z pogranicza prawa i psychiatrii sądowej.
  5. Konferencja Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego nt.: Preferencyjni sprawcy przestępstw seksualnych. Klinika. Opiniowanie. Ustka, 10-12.05.2013

Dr med. Jerzy Pobocha: Opiniowanie parafilii w USA

Informujemy, iż można u nas zamówić książkę Opiniodawstwo sądowo-lekarskie w cenie 60zł (cena obniżona o 15%). Informacja o książce jest na stronie internetowej PTPS www.ptps.com.pl. Jednocześnie ostrzegamy przed oszukańczymi firmami oferującymi tą i inne książki poprzez informacje telefoniczną, ponieważ żądają oni za tą książkę 200,00zł.

W 2014 roku planujemy zorganizować:

  1. III Konferencję Oddziałów Psychiatrii Sądowej w Spale, początek marca
  2. I Kongres Ofiar i Poszkodowanych, Warszawa, listopad

Tych wszystkich przedsięwzięć nie da się zorganizować bez pieniędzy i zaangażowania szeregu osób, które muszą zapewnić: maszynopisanie, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, opłaty telefonów i faksów, delegacji członków PTPS, którzy organizują bieżącą prace naszej organizacji. Nikt i nic nie chce nam dać za darmo. Dlatego uprzejmie przypominam o statutowym obowiązku zapłacenia składek w wysokości 100zł rocznie (od 2013 roku). Informację o zaległości można otrzymać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres: ptps@ptps.com.pl.

Jednocześnie prosimy o uaktualnienie swoje adresu e-mail, aby wszelkie informacje wysyłać do Państwa drogą internetową. Wysyłanie pocztą stanowi koszt dla towarzystwa a jak wiadomo, niepotrzebnych kosztów należy unikać.

Pieniądze należy wpłacić na konto PTPS BZWBK 3 O. Szczecin 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Członek ZG PTPS
Jerzy Pobocha