II Zebranie naukowo-szkoleniowe COS PTPS Sp. z o.o

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej organizuje w dniu 24-25.10.2014 w Kielcach II Zebranie naukowo-szkoleniowe dla osób, które chcą wydawać opinie w ramach Centrum Opiniodawczo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Sp. z o.o.

Miejsce
Hotel Dal
ul. Piotrkowska 12
25-510 Kielce
www.hoteldal.pl

Tematyka
1.    Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w nowych uwarunkowaniach prawnych, kontradyktoryjność, opinie prywatne
2.    Teoretyczne i praktyczne aspekty opiniowania w sprawach karnych i cywilnych.
3.    Odpowiedzialność prawna i etyczna biegłego w nowych uwarunkowaniach prawnych.
4.    Współpraca z adwokatami i radcami prawnymi.
5.    Kazuistyka psychiatrii sądowej.

Spotkanie jest kolejnym etapem uzyskania certyfikatu z psychiatrii sądowej.

Osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w tym spotkaniu proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.ptps.com.pl przy informacji o szkoleniu w Kielcach.

Organizatorzy chcą się zorientować o tym jakie doświadczenie i staż pracy mają osoby, które wezmą udział w tym spotkaniu.
Uczestnicy otrzymają na pendrivie materiały szkoleniowe:

  • Zmiany w prawie, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015 z komentarzami
  • Wzorcowe opinie sądowo-psychiatryczne
  • Bibliografia z psychiatrii sądowej
  • Sposoby pozyskiwania danych literaturowych potrzebnych niekiedy do wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych

Rejestracja i opłaty
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 650,00 zł.
(obejmuje: noclegi, wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej, materiały szkoleniowe)
Uzyskaliśmy promocyjną cenę miejsc hotelowych ale wyłącznie dotyczącą pokoi
2-osobowych dlatego bardzo prosimy o zgłaszanie się z podaniem nazwiska drugiej osoby w pokoju.

Opłata za udział w szkoleniu (pokój 2-osobowy przy wykorzystaniu przez jedną osobę) to 850zł.

Terminy
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:

  • Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia
  • Przesłanie wypełnionej ankiety (dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły)
  • Dokonanie wpłaty do dnia 15.10.2014

Wpłatę należy wnieść na konto bankowe  
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: szkolenie, Kielce

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740

Pliki do pobrania:

  1. Ankieta członka PTPS dla uzyskania certyfikatu
  2. Karta uczestnictwa – II Zebranie naukowo-szkoleniowe, 24-25.10.2014 Kielce
  3. Program zebrania w Kielcach