V Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 18-19.03.2016, Spała

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej konferencji oddziałów psychiatrii sądowej.

Temat:
Niepoczytalność – jak rozumieć i opiniować
Oświadczenia woli – opiniowanie
Opinia sądowo-psychiatryczna – naukowe uzasadnienie
Kazuistyka

Spała, 18-19.03.2016

Miejsce
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
www.spala.cos.pl

Rejestracja i opłaty
Opłata konferencyjna wynosi:

350zł dla członków PTPS (którzy regularnie opłacają składki członkowskie)
Informujemy, iż składka roczna wynosi 100zł i należy ją uiścić na konto PTPS

450zł dla pozostałych osób
W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia na konferencję (karta uczestnictwa Spała 2016) można przesłać:
1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl
2. Faxem na numer (091)8812134
3. Pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

Noclegi
Zakwaterowanie w ośrodku:
• Cena za jedną osobę to 270,00zł (doba) – pokój 1 os.

• Cena za jedną osobę to 180,00zł (doba) – pokój 2 os.

W cenę pokoju wliczone jest całodzienne wyżywienie, nocleg i pływalnia

Terminy
Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 08.03.2016
Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 550zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: Konferencja Spała, nazwisko uczestnika

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 20.02.2016

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740

Do zobaczenia w Spale

Program konferencji (pdf):

Program SPAŁA 2016

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

  V Ogólnopolską Konferencję Oddziałów Psychiatrii Sądowej

  która odbędzie się w dniach 18-19.03.2016 w Spale

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

  Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po konferencji)

  Adres email (wymagane)

  Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

  Rezerwuje nocleg w dniach:

  17/18/03/2016 (czwartek/piątek)18/19/03.2016 (piątek/sobota)19/20.03.2016 (sobota/niedziela)


  Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale:

  Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy

  Pokój 2 osobowy z:

  Dodatkowe prośby lub propozycje: