VIII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 8-9.03.2019, Spała

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej konferencji oddziałów psychiatrii sądowej.

Spała, 08-09.03.2019

“Zasady i reguły opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego. Projekt polsko-niemiecki

Tematyka:

  1. Psychofarmakologia sądowa:
  • błędy w leczeniu schizofrenii i stosowania neuroleptyków
  • błędy w leczeniu depresji i stosowania tymoleków
  1. Leczenie psychiatryczne w trakcie odbywania kary i po jej zakończeniu . Granice prawne i kompetencyjne.
  2. Zespół parkinsonowski poneuroleptyczny.

Do pobrania –Program SPAŁA 2019

Miejsce
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
www.spala.cos.pl

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 500zł dla członków PTPS (lekarze, którzy regularnie opłacają składki członkowskie)
  • 400zł dla członków PTPS (psychologowie, którzy regularnie opłacają składki członkowskie)
  • 600zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Noclegi
Zakwaterowanie w ośrodku:

  • Cena za jedną osobę to 200,00zł (doba) – pokój 1 os. ze śniadaniem
  • Cena za jedną osobę to 160,00zł (doba) – pokój 2 os. ze śniadaniem

Terminy

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 20.02.2019

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 28.02.2019
Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 650zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: nazwisko uczestnika, Spała 2019

 

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740

Do zobaczenia w Spale

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

VIII Ogólnopolską Konferencję Oddziałów Psychiatrii Sądowej

która odbędzie się w dniach 08-09.03.2019 w Spale

Imię i nazwisko (wymagane)

Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po konferencji)

Adres email (wymagane)

Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Rezerwuje nocleg w dniach:

07/08.03.2019 (czwartek/piątek)08/09.03.2019 (piątek/sobota)09/10.03.2019 (sobota/niedziela)

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale:

Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy


Pokój 2 osobowy z:

Dodatkowe prośby lub propozycje:

Zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano powyżej.