V Szkolenie z psychiatrii sądowej, 23-24.11.2018, Łódź