II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, Spała – marzec 2013