Filmy z konferencji

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej informuje, iż dysponuje materiałami szkoleniowymi z zakresu psychiatrii sądowej w postaci filmów oddających przebieg następujących konferencji:

1. XIV Międzynarodowa Konferencja z psychiatrii sądowej w Szczyrku w 2006 roku
nt. Aktualne problemy psychiatrii sądowej w Polsce. Szkolenie w psychiatrii sądowej.
2 płyty DVD koszt: 20zł – NIEDOSTĘPNY

2. XXIV Międzynarodowa Konferencja z psychiatrii sądowej w Szczyrku w 2006 roku
nt. Aktualne problemy psychiatrii sądowej w Polsce. Szkolenie w psychiatrii sądowej.
9 płyt DVD (wyższa jakość nagrania) koszt: 40zł – NIEDOSTĘPNY

3. I Konferencja w Sądzie Najwyższym w 2006 roku
nt. Oczekiwania w psychiatrii sądowej od prawa.
2 płyty DVD koszt: 20zł

4. II Konferencja w Sądzie Najwyższym w 2007 roku
nt. Oczekiwania prawa od psychiatrii sądowej.
2 płyty DVD koszt: 20zł

5. III Konferencja w Sądzie Najwyższym w 2008 roku
nt. Kompetencje w prawie i psychiatrii
2 płyty DVD koszt: 20zł

6. XXVII Konferencja naukowo-szkoleniowa w Wiśle w 2008 roku
nt. Błąd sztuki lekarskiej w psychiatrii. Psychofarmakologia sądowa. Zastosowanie kryminalistyki i innych nauk sądowych w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym.
6 płyt DVD  koszt: 40zł

7. Konferencja Naukowo-Szkolepopowoniowa w Popowie k. Serocka w 2008 roku
nt. Opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych. Psychofarmakologia sądowa.
2 płyty DVD koszt: 40zł – NIEDOSTĘPNY

8. XV Hanzeatycka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
VI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Psychiatrii Sądowej
10-11.07.2009, Gdańsk
Nt.: Przemoc – wyzwanie dla Psychiatrii Sądowej
6 płyt DVD koszt: 40zł

9. Ogólnopolska Konferencja z Psychiatrii Sądowej
23-25.09.2009, Warszawa
Nt.: Dobrze leczyć i orzekać
6 płyt DVD koszt: 40zł

10. Ogólnopolska Konferencja z Psychiatrii Sądowej
24-27.02.2010, Szczyrk
Nt.: Dobrze leczyć i orzekać (Cd.) oraz wypoczywać
7 płyt DVD koszt: 50zł
Filmy na płytach CD zawierają pełną rejestrację referatów przedstawionych prezentacji oraz dyskusje, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez psychiatrów i prawników, którzy te filmy oglądali, dlatego uważamy, że mogą być przydatne w szkoleniu aplikantów prokuratury i sądów w psychiatrii sądowej.

Koszt przesyłki pocztowej wynosi 10zł (za wysłanie większej ilości płyt cena wzrasta)

Zamówienia należy składać na adres PTPS faxem na nr 091 88 12 134 lub e-mail: ptps@ptps.com.pl, dołączając formularz na zamówienie płyt DVD
nr konta  90 1090 1492 0000 0001 0883 6821.

Płatność należy uregulować po otrzymaniu filmów z dołączonym rachunkiem.
Prezes Zarządu Głównego PTPS