Struktura

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu członków PTPS
w dniu 29.09.2023 w Spale

Prezes: prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Warszawa

Były Prezes: dr med. Jerzy Pobocha, Szczecin
Sekretarz: mgr Inga Markiewicz, Warszawa
Skarbnik: mgr Adela Sobina, Szczecin

Członkowie Zarządu Głównego:

 1. mgr Marcin Borowski, Warszawa
 2. dr med. Leszek Ciszewski, Starogard Gdański
 3. dr n. med. Przemysław Cynkier, Warszawa
 4. dr n. med. Agnieszka Welento-Nowacka, Starogard Gdański

Sąd Koleżeński:

 1. lek. Maria John Grzegorzak, Świecie
 2. lek. Marek Ksol, Rybnik
 3. mgr Jolanta Mistal, Bolesławiec
 4. mgr Agata Młynarczyk-Burek, Toszek
 5. lek. Marek Mokosa, Szczecin
 6. lek. Magdalena Wilk, Warszawa

Komisja Rewizyjna:

 1. Dr n. med. Paweł Gosek, Warszawa
 2. Dr n. med. Wojciech Kosmowski, Bydgoszcz
 3. Lek. Jacek Kowalski, Rumia

Rada Naukowa:

 1. dr med. Leszek Ciszewski, ROPS, Starogard Gdański
 2. dr n. med. Przemysław Cynkier, Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawie
 3. prof. dr hab. med., mgr prawa Józef Gierowski – Collegium Medicum UJ, Kraków
 4. prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 5. prof. dr hab. med. Stanisław Ilnicki – Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, WIM, Warszawa
 6. prof. dr hab. med. Józef Kocur – Zakład Psychoprofilaktyki, UM, Łódź
 7. prof. dr hab. psychologii Zdzisław Majchrzyk – Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, UKSW, Warszawa
 8. prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 9. dr med. Jerzy Pobocha – były Pracownik Kl. Psychiatrycznej PAM i Oddziału Psychiatrii Sądowej ZOZ AS, Szczecin
 10. dr hab. med. Robert Pudlo – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu członków PTPS
w dniu 08.03.2019 w Spale

Prezes: Dr med. Jerzy Pobocha, Szczecin
Sekretarz: Dr med. Leszek Ciszewski, ROPS Starogard Gdański
Skarbnik: Lek. Marek Mokosa, Szczecin

Członkowie Zarządu Głównego:

 1. Dr med. Przemysław Cynkier, Warszawa
 2. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Warszawa
 3. Prof. dr hab. med. Józef Kocur, Łódź
 4. Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk, Warszawa

Sąd Koleżeński:

 1. Mgr Inga Markiewicz, Warszawa
 2. Mgr Jolanta Mistal, Bolesławiec
 3. Dr med. Janusz Szeluga, Gdynia
 4. Mgr Marcin Borowski, Warszawa
 5. Dr n. med. Anna Sieradzka, Łódź
 6. Mgr Agata Młynarczyk-Burek, Toszek

Komisja Rewizyjna:

 1. Dr n. med. Paweł Gosek, Warszawa
 2. Dr n. med. Wojciech Kosmowski, Bydgoszcz
 3. Lek. Jacek Kowalski, Rumia

Rada Naukowa:

 1. Prof. dr hab. psychologii Lidia Cierpiałkowska – Instytut Psychologii UAM, Poznań
 2. Prof. dr hab. psychologii Alina Borkowska – Zakład Neuropsychologii UMK, Bydgoszcz
 3. Prof. dr hab. med., mgr prawa Józef Gierowski – Collegium Medicum UJ, Kraków
 4. Dr med. Danuta Hajdukiewicz –Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 5. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman – Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 6. Prof. dr hab. med. Stanisław Ilnicki – Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, WIM, Warszawa
 7. Prof. dr hab. med. Józef Kocur – Zakład Psychoprofilaktyki, UM, Łódź
 8. Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza –IV Klinika Psychiatryczna, WUM, Warszawa
 9. Prof. dr hab. psychologii Zdzisław Majchrzyk – Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, UKSW, Warszawa
 10. Prezes SN prof. n. dr hab. praw Lech Paprzycki – były Prezes Izby Karnej SN
 11. Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 12. Dr med. Jerzy Pobocha – były Pracownik Kl. Psychiatrycznej PAM i Oddziału Psychiatrii Sądowej ZOZ AS, Szczecin
 13. Dr hab. med. Robert Pudlo – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 14. Prof. dr hab. psychologii Jan Stanik – Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚl, Katowice
 15. Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła – Katedra Kryminalistyki UŚl, Katowice

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu członków PTPS
w dniu 18.03.2016 w Spale

Prezes: Dr med. Jerzy Pobocha, Szczecin
Prezes Elekt: Dr n. med. Ryszard Wardeński, ROPS Gostynin
Były Prezes: Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, Warszawa
Sekretarz: Dr med. Leszek Ciszewski, ROPS Starogard Gdański
Skarbnik: Lek. Marek Mokosa, Szczecin

Członkowie Zarządu Głównego:

 1. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Warszawa
 2. Dr hab. med. Robert Pudlo, Katowice
 3. Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk, Warszawa

Sąd Koleżeński:

 1. Dr med. Przemysław Cynkier, Warszawa
 2. Mgr Marcin Borowski, Warszawa
 3. Mgr Jolanta Mistal, Bolesławiec
 4. Prof. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Warszawa
 5. Lek. Teresa Adamczyk, Rzeszów
 6. Dr n. med. Anna Sieradzka, Łódź

Komisja Rewizyjna:

 1. Dr med. Ewa Kramarz, Szczecin
 2. Lek. Krystyna Miastowska-Grabowska, Szczecin
 3. Lek. Stanisław Dorosz, Koszalin

Rada Naukowa:

 1. Prof. dr hab. psychologii Lidia Cierpiałkowska – Instytut Psychologii UAM, Poznań
 2. Prof. dr hab. psychologii Alina Borkowska – Zakład Neuropsychologii UMK, Bydgoszcz
 3. Prof. dr hab. med., mgr prawa Józef Gierowski – Collegium Medicum UJ, Kraków
 4. Dr med. Danuta Hajdukiewicz –Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 5. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman – Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 6. Prof. dr hab. med. Stanisław Ilnicki – Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, WIM, Warszawa
 7. Prof. dr hab. med. Józef Kocur – Zakład Psychoprofilaktyki, UM, Łódź
 8. Dr med. Ewa Król – Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, Lublin
 9. Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza –IV Klinika Psychiatryczna, WUM, Warszawa
 10. Prof. dr hab. psychologii Zdzisław Majchrzyk – Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, UKSW, Warszawa
 11. Prezes SN prof. n. dr hab. praw Lech Paprzycki – Sąd Najwyższy, Warszawa
 12. Dr med. Jerzy Pobocha – były Pracownik Kl. Psychiatrycznej PAM i Oddziału Psychiatrii Sądowej ZOZ AS, Szczecin
 13. Dr hab. med. Robert Pudlo – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 14. Prof. dr hab. psychologii Jan Stanik – Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚl, Katowice
 15. Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła – Katedra Kryminalistyki UŚl, Katowice

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu członków PTPS
w dniu 01.03.2013 w Spale

Prezes: prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, Warszawa
Prezes Elekt: dr med. Jerzy Pobocha, Szczecin
Były Prezes: prof. dr hab. med. Józef Kocur, Łódź
Sekretarz: lek. Rafał Wójcik, Pruszków
Skarbnik: lek. Marek Mokosa, Szczecin

Członkowie Zarządu Głównego:

 1. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Warszawa
 2. Dr hab. med. Robert Pudlo, Katowice
 3. Dr med. Leszek Ciszewski, Starogard Gdański

Sąd Koleżeński:

 1. Dr med. Przemysław Cynkier, Pruszków
 2. Lek. Paweł Bednarski, Pruszków
 3. Lek. Adam Kojtych, Lublin
 4. Dr n. med. Łukasz Rzeźniczak, Łódź
 5. Dr med. Elżbieta Skupień, Kraków
 6. Lek. Maciej Drożdżyk, Lublin

Komisja Rewizyjna:

 1. Dr med. Ewa Kramarz, Szczecin
 2. Lek. Krystyna Miastowska-Grabowska, Szczecin
 3. Lek. Aldona Stodulska-Blaszke, Lublin

Rada Naukowa:

 1. Prof. dr hab. psychologii Lidia Cierpiałkowska – Instytut Psychologii UAM, Poznań
 2. Prof. dr hab. psychologii Alina Borkowska – Zakład Neuropsychologii UMK, Bydgoszcz
 3. Prof. dr hab. med., mgr prawa Józef Gierowski – Collegium Medicum UJ, Kraków
 4. Dr med. Danuta Hajdukiewicz –Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 5. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman – Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
 6. Prof. dr hab. med. Stanisław Ilnicki – Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, WIM, Warszawa
 7. Prof. dr hab. med. Józef Kocur – Zakład Psychoprofilaktyki, UM, Łódź
 8. Dr med. Ewa Król – Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, Lublin
 9. Prof. dr hab. med. Bartosz Łoza –IV Klinika Psychiatryczna, WUM, Warszawa
 10. Prof. dr hab. psychologii Zdzisław Majchrzyk – Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, UKSW, Warszawa
 11. Prezes SN prof. n. dr hab. praw Lech Paprzycki – Sąd Najwyższy, Warszawa
 12. Dr med. Jerzy Pobocha – były Pracownik Kl. Psychiatrycznej PAM i Oddziału Psychiatrii Sądowej ZOZ AS, Szczecin
 13. Dr hab. med. Robert Pudlo – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 14. Prof. dr hab. psychologii Jan Stanik – Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚl, Katowice
 15. Prof. dr hab. praw Tadeusz Widła – Katedra Kryminalistyki UŚl, Katowice

Zarząd Główny wybrany na Walnym Zebraniu członków PTPS w dniu 27.02.2010r. w Szczyrku

Prezes: prof. dr hab. med. Józef Kocur, Łódź
Prezes Elekt: prof. dr hab. med. Bartosz Łoza, Warszawa
Były Prezes: dr med. Jerzy Pobocha, Szczecin
Sekretarz: doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Warszawa
Skarbnik: lek. med. Marek Mokosa, Szczecin

Członkowie Zarządu Głównego:
Dr med. Leszek Ciszewski, Starogard Gdański
SSN. mgr Wiesław Kozielewicz, Warszawa
Dr med. Ryszard Wardeński, Gostynin

Sąd Koleżeński:
1. Dr med. Przemysław Cynkier, Pruszków
2. Lek. med. Kinga Pawlak, Białystok
3. Dr med. Piotr Radziwiłłowicz, Gdańsk
4. Dr med. Wojciech Śledziński, Łódź
5. Prokurator mgr. Dariusz Wiśniewski, Szczecin
6. Lek med. Rafał Wójcik, Pruszków

Komisja Rewizyjna:
1. Dr med. Ewa Kramarz, Szczecin
2. Lek. med. Krystyna Miastowska-Grabowska, Szczecin
3. Lek. med. Barbara Moręgiel-Naprawa, Szczecin

Rada Naukowa:
1. prof. dr hab. psychologii Lidia Cierpiałkowska – Instytut Psychologii UAM, Poznań
2. prof. dr hab. psychologii Waldemar Domachowski – Instytut Psychologii UAM, Poznań
3. prof. dr hab. med., mgr prawa Józef Gierowski – Collegium Medicum UJ, Kraków
4. dr med. Danuta Hajdukiewicz -Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
5. doc. dr hab. med. Janusz Heitzman – Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN, Warszawa
6. doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki – Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, WIM, Warszawa
7. prof. dr hab. med. Józef Kocur – Zakład Psychoprofilaktyki, UM, Łódź
8. prof. dr hab. Bartosz Łoza -IV Klinika Psychiatryczna, WUM, Warszawa
9. prof. dr hab. psychologii Zdzisław Majchrzyk – Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, UKSW, Warszawa
10. Prezes SN prof. n. dr hab. Lech Paprzycki – Sąd Najwyższy, Warszawa
11. dr med. Jerzy Pobocha – były Pracownik Kl. Psychiatrycznej PAM i Oddziału Psychiatrii Sądowej ZOZ AS, Szczecin
12. prof. dr hab. psychologii Jan Stanik – Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚl, Katowice
13. prof. dr hab. praw Tadeusz Widła – Katedra Kryminalistyki UŚl, Katowice
14. dr med. adiunkt Piotr Radziwiłłowicz – Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, Gdańsk
15. vakat


Zarząd Główny PTPS 10.02.2007-27.02.2010

Prezes: dr med. Jerzy Pobocha
Prezes elekt (na lata 2010-2013): prof. z. dr hab. med. Józef Kocur
Sekretarz: prok. mgr Dorota Korecka
Skarbnik: dr med. Ewa Kramarz
Członkowie Zarządu:
1. doc. dr med. Stanisław Ilnicki
2. prof. n. Zdzisław Majchrzyk
3. prok. mgr Dariusz Wiśniewski