Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem psychiatrów, psychologów i prawników powołanym w celu podjęcia działań na rzecz rozwoju psychiatrii sądowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, integracji i wymiany doświadczeń ekspertów.

Cele te PTPS realizuje poprzez organizacje: konferencji, szkoleń, wystąpień do władz centralnych w istotnych sprawach psychiatrii sądowej – podniesienie statusu biegłego psychiatry i psychologa w Polsce.