XI Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 29-30.09.2023, Spała

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej konferencji oddziałów psychiatrii sądowej.

Spała, 29-30.09.2023

„Psychiatria sądowa jaka jest a jaka powinna być”

 1. Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznych
 2. Jak ustalamy poczytalność
 3. Opiniodawstwo w sprawach oświadczenia woli
 4. Kazuistyka

PROGRAM – Program SPAŁA 2023

Miejsce
Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
www.spala.cos.pl

Opłata konferencyjna wynosi:

 • 600zł dla członków PTPS (lekarze, którzy regularnie opłacają składki członkowskie)
 • 500zł dla członków PTPS (psychologowie, którzy regularnie opłacają składki członkowskie)
 • 700zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Noclegi
Zakwaterowanie w ośrodku:

 • Cena za jedną osobę to 240,00zł (doba) – pokój 1 os. ze śniadaniem
 • Cena za jedną osobę to 190,00zł (doba) – pokój 2 os. ze śniadaniem

Terminy

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 01.09.2023

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 15.09.2023
Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 700zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: nazwisko uczestnika, Spała 2023

 


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

  XI Ogólnopolską Konferencję Oddziałów Psychiatrii Sądowej

  która odbędzie się w dniach 29-30.09.2023 w Spale

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

  Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po konferencji)

  Adres email (wymagane)

  Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

  Rezerwuje nocleg w dniach:

  28/29.09.2023 (czwartek/piątek)29/30.09.2023 (piątek/sobota)30/01.09/10.2023 (sobota/niedziela)


  Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale:

  Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy

  Pokój 2 osobowy z:

  Dodatkowe prośby lub propozycje:

  Zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano powyżej.