Deklaracja członkowska

DEKLARACJA PTPS (format RAR)

DEKLARACJA PTPS (format DOC)

Członkowie PTPS zobowiązani są do opłacania składek rocznych w wysokości 100,00zł na konto bankowe PTPS z dopiskiem „składka za rok…….”

Nr konta bankowego: 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821