Zmarł dr n. med. Ryszard Wardeński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lutego 2023 r., w wieku 71 lat, zmarł dr n. med. Ryszard Wardeński, były pracownik Szpitala Psychiatrycznego w Branicach, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej i Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, wieloletni Sekretarz Komisji ds. Środków Zabezpieczających, biegły sądowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, autor licznych prac ogłoszonym drukiem oraz referatów wygłoszonych na konferencjach i kongresach w Polsce i za granicą. Straciliśmy kolegę, wielce zasłużonego dla psychiatrii sądowej i klinicznej.

Będziemy pamiętać o jego osiągnięciach naukowych, organizacyjnych, zawodowych i opiniodawczych.

Pogrzeb odbędzie się 16 lutego 2023 r. na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.
Godzina 12:30 – Dom przedpogrzebowy sala B (niedaleko Wejścia Głównego, od ul. Kazimierza Wóycickiego).

Żegnamy i dziękujemy
Prezes,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej,
koleżanki i koledzy.