IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 13-14.03.2015, Spała