III Zebranie naukowo-szkoleniowe

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej organizuje w dniach
13-14.11.2015 w Poznaniu
III Zebranie naukowo-szkoleniowe dla osób, które chcą wydawać opinie w kontradyktoryjnym procesie

Miejsce
Centrum Kongresowe IOR
Ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
www.hotelior.pl

Tematyka
1. Kontradyktoryjny proces po 1 lipca 2015, pierwsze doświadczenia: sędziów, prokuratorów i biegłych psychiatrów.
2. Praktyka współpracy prokuratorów, adwokatów i radców prawnych z biegłymi psychiatrami w kontradyktoryjnym procesie, algorytmy postępowania
3. Spór czy konflikt sprzecznych opinii sądowo-psychiatrycznych, uwarunkowania merytoryczne, psychologiczne i osobowościowe
4. Nowy model opinii sądowo-psychiatrycznej, uzasadnianie w oparciu o: dowody, badania i piśmiennictwo
5. Kazuistyka psychiatrii sądowej (opinie biegłych a opinie prywatne).

Spotkanie jest kolejnym etapem uzyskania certyfikatu z psychiatrii sądowej.

Osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w tym spotkaniu proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.ptps.com.pl przy informacji o szkoleniu w Poznaniu.

Organizatorzy chcą się zorientować o tym jakie doświadczenie i staż pracy mają osoby, które wezmą udział w tym spotkaniu.
Uczestnicy otrzymają na pendrivie materiały szkoleniowe:
• Zmiany w prawie, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015 z komentarzami
• Wzorcowe opinie sądowo-psychiatryczne
• Bibliografia z psychiatrii sądowej
• Sposoby pozyskiwania danych literaturowych potrzebnych niekiedy do wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych
• Wzorcowe rachunki

Rejestracja i opłaty
Opłata za udział w szkoleniu wynosi:

900zł – pokój 1 os.
800zł – pokój 2 os.
Opłata obejmuje:
– 2 noclegi z pełnym wyżywieniem
– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe
– wynajem sali konferencyjnej

Sam udział w szkoleniu (bez noclegów) wynosi 450zł

Zgłoszenia można dokonać:
– poprzez stronę www.ptps.com.pl (formularz pod informacją o konferencji)
– wysyłając karta uczestnictwa Poznań 2015 mailem na adres ptps@ptps.com.pl
– faxem na numer 091 88 12 134
– wysyłając pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

Do pobrania: karta uczestnictwa Poznań 2015

Terminy
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest:
• Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia
• Przesłanie wypełnionej ankieta członka PTPS dla uzyskania certyfikatu (dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły)
• Dokonanie wpłaty do dnia 01.11.2015

Wpłatę należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: szkolenie, Poznań

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740

Program szkolenia w Poznaniu do pobrania: program szkolenia

 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  III Zebranie naukowo-szkoleniowe
  13-14.11.2015 w Poznaniu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

  Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po konferencji)

  Adres email (wymagane)

  Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

  Rezerwuje nocleg w dniach:

  12/13.11.2015 (czwartek/piątek)13/14.11.2015 (piątek/sobota)


  Centrum Kongresowe IOR w Poznaniu:

  Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy

  Pokój 2 osobowy z:

  Dodatkowe prośby lub propozycje: