Program Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej, Cedzyna, 14-15.10.2016

Czwartek, 13.10.2016

18:00 – 19:00                       Kolacja (dla uczestników nocujących w Hotelu)

Piątek, 14.10.2016

09:00 – 9:30                        REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Historia Polskiej Psychiatrii Sądowej

Część A

09:30 – 9:40                         PROF. DR HAB. ZDZISŁAW MAJCHRZYK, DR MED. JERZY POBOCHA

Otwarcie konferencji – historia Polskiej Psychiatrii Sądowej: 40-lecie Sekcji Psychiatrii Sądowej, 10-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

09:40 – 10:00                      MGR HENRYK PODOLSKI

Prezentacja książki: 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod redakcją Zdzisława Majchrzyka        

10:00 – 10:50                      Panel dyskusyjny z udziałem Autorów książki

                                            PROF. JÓZEF GIEROWSKI

Profesor Adam Szymusik (1931-2000). Człowiek, który łączył.

Pespektywa psychologii i psychiatrii sądowej w Polsce

Część B

10:50 – 11:10                     DR BERND DIMMEK

Between   norms  and normality – wishes needs and adaptation strategies of forensic  psychiatric  patients. First results of a Polish- German   research projects on the quality of life in the forensic  psychiatric long-term accommodation

11:10 – 11:30                     DR KONSTANTINAS DAŜKEVIĈIUS, DR JELENA DAŜKEVIĈIENE

Nowe wyzwania w litewskiej psychiatrii sądowej

11:30 – 11:50                     przerwa kawowa

Sesja I – Psychologia sądowa

Przewodniczący: prof. Józef K. Gierowski, prof. Beata Pastwa-Wojciechowska

Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas 5 minut na dyskusję

11:50 – 12:10                       PROF. JÓZEF KRZYSZTOF GIEROWSKI

Psychologia sądowa – perspektywa rozwoju

12:15 – 12:35                     PROF. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA

Psychopatia – diagnoza i użyteczność dla opiniowania sądowo-psychologicznego                         

12:40 – 13:00                     PROF. LIDIA CIERPIAŁKOWSKA

Oblicza zaburzeń osobowości borderline – problemy diagnozy klinicznej

13:05 – 13:25                     PROF. MARIA BEISERT

Przymusowa terapia sprawców przestępstw seksualnych

13:30– 13:50                      PROF. STANISŁAWA STEUDEN

Rola biegłego psychologa w sprawach orzekania o nieważności małżeństwa

13:55 – 14:15                    PROF. DANUTA RODE

Charakterystyka psychologiczna dzieci doświadczających przemocy w rodzinie: charakterystyka grup naturalnych i analiza współzmienności

14:20 – 15:20                    obiad dla wszystkich uczestników

Sesja II – Psychologia sądowa

Przewodniczący: prof. Zdzisław Majchrzyk, dr Sławomir Śląski

Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas 5 minut na dyskusję

15:20 – 15:40                     PROF. WALDEMAR WOŹNIAK

Patologiczne formy zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa przez więźniów

15:45 – 16:05                     PROF. DR HAB. ZDZISŁAW MAJCHRZYK

Ograniczenia samokontroli i poczytalności w świecie realnym, wirtualnym i globalnym

16:10 – 16:30                     DR PRZEMYSŁAW CYNKIER, PROF. DR HAB. ZDZISŁAW MAJCHRZYK

Agresja – przemoc osób hospitalizowanych psychiatrycznie – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i instytucjonalna

16:35 – 16:55                     DR SŁAWOMIR ŚLĄSKI

Lęk i empatia a transgresja negatywna u więźniów sprawców przemocy

17:00 – 17:20                    DR SYLWESTER BĘBAS

Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej

17:25 – 17:45                     DR KAROLINA GRZYWIŃSKA-ALEKSANDROWICZ

Cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i ich znaczenie w procesie terapii

19:00                                 uroczysta kolacja

 

Sobota, 15.10.2016

Sesja III – Psychiatria sądowa

Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas 5 minut na dyskusję

09:30 – 10:00                    PROF. JANUSZ HEITZMAN

Psychopatologia terroryzmu

10:05 – 10:25                    DR HAB. MED. STANISŁAW ILNICKI

Problemy ekspertyzy sądowo-psychiatrycznej żołnierzy i weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych

10:30 – 10:50                     DR MED. JERZY POBOCHA

Naukowe uzasadnienie opinii

10:55 – 11:15                      LEK., DR N. TEOLOGICZNYCH WOJCIECH KOSMOWSKI

Elementy logiki i retoryki dla biegłych wydających ustna opinii na rozprawie

11:10 – 11:30                     PROF. DR HAB. ZDZISŁAW MAJCHRZYK

Tożsamość, agresja w ramach akulturacji w globalnym świecie

11:35 – 11:55                 DR N. MED. RYSZARD WARDEŃSKI   

Działalność Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających w latach 2012-2015                      

12:00 – 12:30                przerwa kawowa

12:30 – 12:50                MGR MARCIN BOROWSKI

Problemy wokół diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym

12:55 – 13:15                 PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ KIEJNA

Psychiatria sądowa a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

13:20 – 13:40                DR PRAW, PROKURATOR W STANIE SPOCZYNKU JÓZEF GURGUL   

Proces stawania się prokuratorem

13:45                           zakończenie konferencji

13:50                         obiad dla wszystkich uczestników           

                        

SPIS REFERENTÓW

 1. Prof. dr hab. Maria Beisert, Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, UAM w Poznaniu
 2. Dr Sylwester Bębas, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 3. Mgr Marcin Borowski, Szpital Tworkowski
 4. Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej, UAM w Poznaniu
 5. Dr n. med. Przemysław Cynkier, Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 6. Dr Bernd Dimmek, LWL- Maßregelvollzugsklinik Herne, Deutschland
 7. DM (dr n. med.) Konstantinas Daškevičius, Lithuania first private independent forensic psychiatry service
 8. Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, Katedra Psychiatrii UJ CM, Uniwersytet Jagielloński
 9. Dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz, Zakład Karny w Sieradzu
 10. Dr praw, Prokurator w stanie spoczynku Józef Gurgul
 11. Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej w Warszawie
 12. Dr hab. med. Stanisław Ilnicki, Klinika Stresu Bojowego w Warszawie
 13. Prof. zw dr hab. Andrzej Kiejna, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
 14. Lek., dr n. teologicznych Wojciech Kosmowski, Katedra i Klinika Psychiatrii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 15. Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk, Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej UKSW
 16. DM (dr n. med.) Jelena Marcinkevičienė, President of Lithuanian Forensic Psychiatry Association, Lithuania
 17. Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, Uniwersytet Gdański
 18. Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 19. Dr hab. Danuta Rode, Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 20. Prof. Stanisława Steuden, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła Ii
 21. Dr Sławomir Śląski, Instytut Psychologii Sądowej i Penitencjarnej, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
 23. Prof. Waldemar Woźniak, Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej UKSW