Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa, 14-15.10.2016, Cedzyna