10-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

10-lecie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

10.02.2007-10.02.2017

W dniu 10.02.2017 o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 odbędzie się spotkanie z okazji 10 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Miejsce spotkania wybraliśmy dla upamiętnienia faktu, że w tej właśnie sali Prokuratury Okręgowej w Szczecinie odbyło się pierwsze zebranie, na którym wybrano Zarząd Główny PTPS.

Program zebrania:

  1. Historia PTPS – sprawozdanie z działalności za lata 2007-2017.
  2. Program obchodów 10-lecia PTPS w 2017 roku – m.in. zorganizowanie III Kongresu Nauk Sądowych.
  3. Propozycje pragmatycznych usprawnień pracy biegłych sądowych z wymiarem sprawiedliwości – m.in.: e-biegły.
  4. Dyskusja.

Uprzejmie prosimy członków PTPS o wzięcie udziału w tym zebraniu i dyskusji oraz potwierdzenie swojej obecności.

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Dr med. Jerzy Pobocha

 

Serdecznie dziękujemy za podziękowania otrzymane od Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Pana Profesora Janusza Heitzmana. Poniżej prezentujemy jego treść.