Szkolenie HCR-20, Wrocław, 5-6.10.2018

     HCR-20

 • Najczęściej stosowane na świecie narzędzie do oceny i zarządzania zagrożeniem przemocy (dane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 44 krajach, Singh et al., 2013).
 • Dokładność oceny zagrożenia przeprowadzonej przez niedoświadczonego rezydenta psychiatrii po przeszkoleniu i z zastosowaniem HCR-20 – na poziomie psychiatry z 15-letnim stażem (Teo et al., 2012)
 • 23 lata rozwoju w zakresie badań i bezpośredniej praktyki klinicznej.
 • Polska wersja HCR-20V3 opublikowana w 2016 r.

Zastosowanie:

Psychiatria sądowa

Opinie okresowe, podejmowanie decyzji o przedłużeniu detencji/zwolnieniu z detencji, opiniowanie w sprawach dotyczących ryzyka czynu o znacznej szkodliwości społecznej, monitorowanie zmian w zagrożeniu w trakcie leczenia, ochrona w zakresie odpowiedzialności zawodowej, monitorowanie zagrożenia w trakcie wykonywania środka zabezpieczającego poza zakładem psychiatrycznym.

Więziennictwo

Wsparcie: m.in. przy tworzeniu prognozy kryminologiczno-społecznej skazanego, decyzjach dotyczących wskazania określonego rodzaju zakładu karnego i wyborze systemu oddziaływań, przy wydawaniu opinii dotyczących zasadności zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz przy wydawaniu opinii dotyczących warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności.

Kuratorska służba sądowa

Monitoring przebiegu zwolnienia warunkowego, wsparcie przy tworzeniu wniosków wywiadu środowiskowego.

Prowadzący:

Michał Nowopolski – psycholog kliniczny, biegły sądowy, na co dzień pracuje na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w Starogardzie Gdańskim. Koordynator polskich wydań narzędzi do oceny zagrożenia: HCR-20V3 i SAPROF. Posiada uprawnienia trenerskie z zakresu tych  narzędzi. Doktorant prof. Józefa Krzysztofa Gierowskiego na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat dynamicznych aspektów zagrożenia przemocą w psychiatrii sądowej.

Miejsce

Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60 we Wrocławiu

Rejestracja i opłaty

Opłata szkoleniowa wynosi:

 • 600zł dla lekarzy
 • 550zł dla psychologów i kuratorów sądowych
 • 500zł dla studentów

Opłata szkoleniowa zawiera:

 • 2 dni szkolenia, 14 godzin szkoleniowych
 • Oryginalny podręcznik do narzędzia HCR-20V3
 • Komplet arkuszy kodowania i arkuszy roboczych wraz z materiałami pomocniczymi
 • Certyfikat poświadczający przebycie szkolenia
 • Przerwy kawowe

 

Noclegi

Zakwaterowanie w hotelu:

 • Cena za jedną osobę to 170,00zł (doba) – pokój 1 os. ze śniadaniem
 • Cena za jedną osobę to 110,00zł (doba) – pokój 2 os. ze śniadaniem

Terminy

Z uwagi na to, że posiadamy ograniczoną liczbę miejsc (30), osoby chętne proszone są o przesłanie stosownego zgłoszenia oraz wniesienia 50% opłaty szkoleniowej. To zagwarantuje im miejsce na liście uczestników szkolenia.

Wpłaty za szkolenie i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe

BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Tytułem: szkolenie Wrocław, nazwisko uczestnika

Kontakt

Adela Sobina Tel. 506 728 740

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

  Szkolenie HCR-20

  które odbędzie się w dniach 5-6.10.2018, Wrocław

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

  Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po szkoleniu)

  Adres email (obowiązkowo)

  Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

  Rezerwuje nocleg w dniach:

  04/05/10/2018 (czwartek/piątek)05/06/10.2018 (piątek/sobota)

  pozostałe:


  Hotel Śląsk:

  Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy

  Pokój 2 osobowy z:

  Dodatkowe prośby lub propozycje:

  Zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano w Komunikacie nr 1