XVI Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 18-19.10.2019, Poznań

Temat:

 1. Zasady opiniowania. Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej.
 2. Nowe metody diagnostyczne.

Informujemy, iż konferencja będzie tłumaczona na język polski.

Program konferencji do pobrania – Program Poznań

Miejsce obrad
Hotel Altus
Ul. Św. Marcin 40
61-807 Poznań

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 • Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

 • 600zł dla członków PTPS lekarze (regularnie opłacający składki członkowskie)
 • 500zł dla członków PTPS psycholodzy (regularnie opłacający składki członkowskie)
 • 700zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

W ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowany:

 • udział w konferencji,
 • teczkę konferencyjną z programem,
 • materiały konferencyjne na pendrivie,
 • wyżywienie zgodnie z programem,
 • certyfikat potwierdzający udział
 • wycieczkę po Poznaniu z przewodnikiem – dodatkowo płatna dla zainteresowanych
 • uroczystą kolację

Noclegi

Hotel Altus

 • Cena za pokój 1 osobowy 260zł
 • Cena za pokój 2 osobowy (cena za 1 osobę) 160zł

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 06.10.2019r.
Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 700zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: Konferencja Poznań, nazwisko uczestnika

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

XVI Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej

która odbędzie się w dniach 18-19.10.2019, Poznań

Imię i nazwisko (wymagane)

Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po szkoleniu)

Adres email (obowiązkowo)

Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Rezerwuje nocleg w dniach:

17/18/10/2019 (czwartek/piątek)18/19/10/2019 (piątek/sobota)

pozostałe:

Hotel Altus:

Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy


Pokój 2 osobowy z:

Dodatkowe prośby lub propozycje:

Zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano w Komunikacie nr 1