Opinie sądowo-psychiatryczne

Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej jest organizacją pozarządową.

Towarzystwo jako takie nie wydaje opinii sądowo-psychiatrycznych czy opinii prywatnych jako „Towarzystwo”. Natomiast członkowie Towarzystwa wydają opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz osób prywatnych. Za opinie te otrzymują stosowne wynagrodzenie według stawek Ministerstwa Sprawiedliwości, albo według indywidualnej umowy z osobą zlecającą opinię prywatną.

Cena opinii wynika z ilości godzin poświęconych na jej opracowanie. Stawka godzinowa w przypadku opinii prywatnych wynosi 200 zł/godz