40 LAT SEKCJI PSYCHIATRI SĄDOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

40lat-sekcji-psychiatrii-sadowejProf. dr hab. Zdzisław Majchrzyk (red.)
Warszawa 2016
Autorzy:
Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Dr med. Jerzy Pobocha
Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
Dr n. med. Leszek Cieszewski
Lek. Wiesław Gadecki
Mgr Anna Gadecka
Mgr Małgorzata Jaskółka
Dr n. med. Ryszard Wardeński
Prof. dr hab. Janusz Heitzman
Dr n. med. Danuta Hajdukiewicz

Cena: 30zł plus 12zł (koszty wysyłki)

Książka ma charakter wspomnieniowo-pamiętnikarski i poświęcona jest historii i dorobkowi naukowemu Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)/…/ Dzięki temu powstała możliwość ukazania zmian zachodzących w psychiatrii sądowej w objętym analizą wspomnieniową okresie. Na tym tle zarysowano także sylwetki wielu znanych psychiatrów i psychologów sądowych oraz prawników zaangażowanych we współpracę z Sekcją Psychiatrii Sądowej PTP, których aktywność zawodowa i zaangażowanie często decydowały o dynamice i kierunkach rozwoju psychiatrii sądowej w Polsce.

(z recenzji prof. zw. dr hab. Józefa Kocura)


  Niniejszym zamawiam książkę
  40 LAT SEKCJI PSYCHIATRII SĄDOWEJ PTP

  Ilość sztuk

  Rachunek wystawić na:

  NIP:

  Adres do wysłania zamówienia:

  Adres e-mail