XXIV Międzynarodowa Konferencja z psychiatrii sądowej, Szczyrk – październik 2006