II Konferencja w Sądzie Najwyższym, Warszawa – listopad 2007