Podatek VAT w 2010r. dla biegłych psychiatrów

Wg informacji jaką uzyskaliśmy od Głównej Księgowej PO w Szczecinie biegli psychiatrzy stają sie płatnikami VAT wtedy gdy przekroczą kwotę 100 000zł z wydawanych opinii sądowo-psychiatrycznych.