I Kongres Nauk Sądowych, 27 listopada, Warszawa

Komitet Organizacyjny zaprasza biegłych i rzeczoznawców z wszelkich dziedzin do wzięcia udziału w kongresie, który odbędzie się w Warszawie. Celem Kongresu jest:
– poprawa jakości, efektywności i sprawności opinio dawstwa dla celów sądowych w Polsce,
– poprawa statusu i wizerunku biegłego,
– integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin,
– powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców,
– problem VAT dla biegłych,
– wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet.
Więcej informacji o kongresie na stronie www.1kns.pl