XXXV. Czesko-Słowacka (20 międzynarodowa) Kryminalistyczno-Psychiatryczna Konferencja

Sekcja Psychiatrii Sądowej Towarzystwa Psychiatrycznego JEP
i
Sekcja Psychiatrii Sądowej Słowackiego Towarzystwa Psychiatrycznego

XXXV. Czesko-Słowacka (20 międzynarodowa)
Kryminalistyczno-Psychiatryczna Konferencja

Beznazwy-6

Temat konferencji: Problemy dotyczące zjawiska uzależnienia

Třeboni, Hotel Zlatá hvězda, 19-22.09.2012

Rejestracja i opłaty

Opłata wniesiona do 30.06.2012 wynosi 1000 Kč (czeskie korony)
Opłata wniesiona po 30.06.2012 wynosi 1200 Kč (czeskie korony)

Opłaty należy przesyłać na konto o numerze 500617613/0300, var. symbol: 2512007 z podaniem swojego nazwiska (!!!)

Noclegi

Istnieje możliwość zakwaterowania się w Hotelu od godziny 14:00 w dniu 19.09.2012 a także podczas trwania konferencji. Liczba miejsc w Hotelu jest ograniczona.

Terminy

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.05.2012 na adres:

Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc., Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11,
120 00 Praha 2, E-mail: khynek@volny.cz, tel: +420 224 965 321

Karta zgłoszenia (PL)

Karta zgłoszenia (CZ)