Informacje o składkach dla członków PTPS

Dobiega kolejny rok naszej działalności, przypominam PTPS oficjalnie został powołany w dniu 10.02.2007.
W okresie tym członkami zostało ponad 200 psychiatrów, psychologów i prawników, mamy pełną osobowość prawną, co umożliwia podpisywanie umów, na wynajem hoteli i organizowanie konferencji.

Pobierz pełne pismo, zawierające szczegółowe informacje