Walne Zgromadzenie Członków PTPS, Spała 2013

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, zgodnie z § 21 Statutu PTPS, zwołuje na dzień 02.03.2013 (sobota), o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i o godzinie 15:15 – w drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, które odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz.

Pobierz pełne pismo z programem