Zmiana stawek wynagrodzenia biegłych

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż została dokonana zmiana kodeksu postępowania karnego, która nie była konsultowana z żadnym towarzystwem zrzeszającym biegłych sądowych a w szczególności z Polskim Towarzystwem Psychiatrii Sądowej oraz Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Zmniejszenie kwoty bazowej z 1873,84 zł na 1 766,46 zł wynika z Ustawy budżetowej, którą przyjmuje Sejm.
Jerzy Pobocha                                                                                   Józef Kocur

Pobierz pełne pismo